Odpověď premiérovi ČR

Pane premiére České republiky,

děkujeme za Vaši vstřícnou odpověď na náš otevřený dopis. Jsme potěšeni, že berete vážně naše znepokojení, a že jste veřejně vyjádřil podporu nezávislosti médií veřejné služby. Současně přijímáme Vaši žádost, abychom v případě jakéhokoliv podezření na porušení zákona využili právní prostředky, které nám k obraně nabízí demokratický právní řád. Je jasné, že žádná instituce v této zemi si nemůže dovolit tvrdit o sobě, že pracuje zcela bez chyb a problémů, ani veřejnoprávní média, ale ani politické orgány této země a volení zástupci. Velmi cenný je Váš slib, že byste podpořil změnu systému nominací a volby členů do rad veřejnoprávních médií. Není to novinka, měly to v plánu už tři české vlády. Návrh byl vypracován s připomínkovým řízením až do paragrafovaného znění.

Souhlasíme s Vaším názorem, že Rada České televize má právo mít výhrady k práci Dozorčí komise. Při odvolávání dne 11.11. žádné výhrady veřejně nezazněly. Při poslechu záznamu ze zasedání Rady ČT padne zmínka o jakémsi netransparentním jednání části Rady ČT v dopoledních hodinách. Ze zákona jasně vyplývá, že jednání Rady ČT má být veřejné. Žádné spiklenecké jednání za zády veřejnosti, kterou má Rada zastupovat, zákon nezná! Už tento fakt činí výkon Rady zcela nevěrohodným. Podstatné je však, že takřka za měsíc nedokázala Rada ČT představit veřejnosti žádné relevantní právní zdůvodnění odvolání Dozorčí komise jako celku. Navíc, Zákon o ČT v ust. §  6 odst. 2 uvádí taxativně důvody, pro které je možné členy DK odvolávat jako jednotlivce. Jediný takový důvod nezazněl! Navzdory všem veřejně artikulovaným právním analýzám a zprávě o tom, že členové Dozorčí komise podávají předžalobní výzvu k anulování nezákonného odvolání, zvolila Rada bleskově komisi  novou. To je zřetelným dokladem selhání části Rady ČT. Očekávané náklady na právní spory bude hradit samotná Česká televize, tedy koncesionáři.

Vaše přání, abyste odpovědí signatářům dopisu zabránil eskalaci napětí, se nezákonným konáním části členů Rady ČT míjí účinkem. Proto nenahlížíme kriticky jednání Senátu a nepovažujeme ho za politický nátlak, ale za důslednou snahu upozorňovat na porušování zákona. Jediný prokazatelný nátlak na Radu vyvíjí poslanec Stanislav Berkovec (ANO), který zcela nezákonně úkoluje Radu ČT jménem volebního výboru (příloha). Neexistuje žádný veřejně dostupný zápis, že takový postup byl volebním výborem schválen. Ani být nemohl. Zákon to neumožňuje. Tím se dostáváme i k zpochybnění Vašeho tvrzení o tom, že máme respektovat Radu ČT tak, jak ji v tajném hlasování zvolila Poslanecká sněmovna. V březnu tohoto roku obdrželo pětačtyřicet poslanců Vašeho hnutí a další poslanci napříč sněmovnou mail od poslance Berkovce. Obsah mailu vypracoval ve spolupráci s  Michalem Waltrem Kraftem, tehdy asistentem  poslance za ČSSD, dnes SPD, Jaroslava Foldyny. Kraft neboli Michal Prokeš, bývalý poradce komunistů, spolupracovník za korupci odsouzeného Marka Dalíka, je postavou s dosti šílenou představou řešení migrační krize střílením uprchlíků kulometem. Momentálně je za šíření nenávisti odsouzen k pokutě 30 000 korun a dvouletému podmínečnému trestu. Poslanec Berkovec s Kraftem rozpracovali mnohé kandidáty do Rady ČT metodou kompromitujících materiálů a doporučili volbu členů Rady ČT podle vztahu k hnutí ANO a k Vám. Přesně podle tohoto bezprecedentního dehonestujícího materiálu byla Rada ČT dovolena a řada kandidátů byla zostuzena dopředu jako občané druhé kategorie.  Poslanci přísahají na Ústavu České republiky, kde se v preambuli praví: My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (…) máme budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku (…) jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů.

„Standa udělal chybu a za chyby se platí,“ pronesl předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Stanislav Berkovec dal svoji funkci k dispozici. Přesto byl podržen ve funkci předsedy volebního výboru.

Abychom zabránili společenskému napětí a nedůvěře občanů ve státní správu tak, jak ji způsobila mocenskou zvůlí část Rady ČT a někteří nezodpovědní politici, vyzýváme zákonodárce, aby důsledně respektovali demokratický právní řád a odvolali členy Rady ČT, kteří sesazením Dozorčí komise porušili zákon:

Pavel Matocha, Daniel Váňa, Jiří Kratochvíl, Jiří Šlégr, Vladimír Karmazín, Jaroslav Maxmilián Kašparů, Roman Bradáč, Hana Lipovská, Lubomír Veselý a Pavel Kysilka

Jejich jednání hodnotíme jako pokusy o řízenou likvidaci této služby veřejnosti. Současně upozorňujeme, že pro nezákonné střety zájmů měli být odvoláni radní Hana Lipovská a Lubomír Veselý. To opomíjíme takové arogantní výstřelky, jako když místopředseda Rady ČT Pavel Matocha po několika minutách jednání Rady lže, že má důležitou pracovní záležitost, a placen koncesionáři místo jednání Rady hraje golf. Ostřejší oponenturu a kontrolu hospodaření ČT, ve kterou doufáte, od těchto členů Rady ČT nelze očekávat.

Využíváme právní prostředky k odvolání a věříme v demokratický krok většiny rozumných a odpovědných politiků. Věříme, že právě oni zákonem stanoví, aby se veřejnoprávní média mohla opírat o systémové kroky, a nebyla objektem subjektivního rozhodování a zvůle. Vládu žádáme, aby předložila změnu systému nominací a volby do rad médií veřejné služby.

7.12.2020

Za správnost podpisů ručí:

doc. MgA Olga Sommerová, režisérka, Praha

olga@sommerova.cz

U Sparty 16, 170 00 Praha 7

 

doc. Břetislav Rychlík, režisér, vysokoškolský učitel, Brno

bretislav.rychlik@seznam.cz

Veselá 39, 602 00 Brno

 


Občané, koncesionáři médií veřejné služby:

Ing. Hana Holcnerová, pečující o manžela, signatářka Charty 77, Jeseník

Jiří Pavlica, hudebník, skladatel, Staré Město

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., bývalá ústavní soudkyně, Brno

doc. JUDr. Petr Pithart, dr.h.c., bývalý premiér a předseda Senátu, signatář Charty 77, Praha

MUDr. Jiří Rohel, lékař, Velehrad

Jáchym Topol, spisovatel, signatář Charty 77, Praha

Lída Rakušanová, novinářka, Praha

doc. PhDr. Milan Uhde, spisovatel, signatář Charty 77, bývalý předseda Rady ČT, Brno

Mons. Václav Malý, biskup, signatář Charty 77, Praha

Soňa Červená, operní pěvkyně a herečka, zakladatelka Nadačního fondu Soni Červené, Praha

Jiří Suchý, herec, ředitel Divadla Semafor, Praha

František Lukl, předseda – Svaz měst a obcí, Kyjov

RNDr. Jiří Grygar, astrofyzik, bývalý předseda Rady ČT (1992-1997), Praha

JUDr. Josef Holcman, spisovatel, Zlín

Ing. Jan Vaculík, obchodnětechnický pracovník a divadelní amatér, Dobřichovice

Jan Svěrák, režisér, Praha

Iva Květoňová, evangelická farářka pro mládež, Nostislav

Libor Pešek, dirigent, Praha

Helena Třeštíková, režisérka, Praha

Boleslav Polívka, herec, režisér, divadelní principál, Olšany

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., teolog, Praha

Karel Steigerwald, dramatik, bývalý člen Rady ČT (1992- 1997), Vonoklasy

Ing. René Levínský, PH.D., vědec, Praha

MUDr. Miroslav Adámek, lékař, Zlín

PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury, Brno

Anna Šabatová, bývalá ombudsmanka, Praha

Prof. Mgr. Jindřich Štreit, fotograf, vysokoškolský pedagog, Sovinec

Karel Karika, vedoucí Domu sv. Markéty, Oblastní charita, Ústí nad Labem

prof. RNDR. Helena Illnerová, DrSc., bývalá předsedkyně Akademie věd, biochemička, Praha

Michael Kocáb, hudebník, Praha

Mgr. Jiří Kratochvil, spisovatel, signatář Charty 77, Moravský Krumlov

Prof. RNDr. Václav Pačes, Drsc. Dr.hc., biochemik, vysokoškolský pedagog, Praha

Prof. Libor Grubhoffer, vysokoškolský pedagog, České Budějovice

doc. Ing.  Fedor Gál, sociolog a publicista, Praha

Hana Ulrychová, zpěvačka, Kuřim

Jakub Keller, evangelický farář, Horní Čermné

Arnošt Wagner, novinář, bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Brno

Ludmila Ministrová, majitelka rodinné firmy, Pardubice

Svatopluk Karásek, evangelický farář, bývalý člen Rady ČT, signatář Charty 77, Praha

Prof. MgA. Arnošt Goldflam, režisér, dramatik a herec, Praha

Mgr. Miroslava Rohelová, učitelka, Velehrad

Mgr. Eda Kriseová, spisovatelka, Praha

Prof. PhDr. Petr Oslzlý, divadelník, vysokoškolský učitel, Brno

Jan Bednář, novinář, signatář Charty 77, bývalý předseda Rady ČT ( 2015-2020), Praha

Jaroslav Veis, novinář, Praha

Mgr. Tomáš Pasterný, ředitel IT firmy, Zlín

Michal Blažek, akademický sochař, Praha

prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc (ředitel Parazitologického ústavu BC AVČR), Praha

Josef Janíček, umělecký vedoucí The Plastic People of the Universe, Karlík

prof. RNDr. Pavel Jungwirth, PhD (předseda Učené společnosti ČR), Praha

Aleš Máchal, ekopedagog, Brno

Mgr. Petr Placák, historik, Praha

Mgr. Jiří Zajíc, pedagog, publicista, bývalý člen Rady ČT (1992-2000), Praha

Aleš Březina, skladatel, Praha

Ing. Jiří Kotek, Karlovy Vary

PhDr. Monika MacDonagh Pajerová, diplomatka, vysokoškolská pedagožka, Praha

Fero Fenič, režisér, prezident MFF Praha-Febiofest, Praha

Ondřej Liška, ředitel nadace, bývalý ministr školství, Brno/ Vídeň

Petr Minařík, nakladatel, ředitel Měsíce autorského čtení, Brno

Kateřina Tučková, spisovatelka, dramatička, historička umění, Brno

Mgr. Krystýna Urbánková, učitelka, Brno

Mgr. Boris Urbánek, geolog, Brno

Mgr. Hana Veronika Konvalinková, učitelka, Počátky

Ing. Ivo Dostál, důchodce, ekolog, Brno

Eliška Balzerová, herečka, Praha

PhDr. Zdeněk Papoušek, pedagog, Brno

Tomáš Peszynski, Puls of Europe, Praha

Josef Platz, režisér, Praha

Mgr. Jiří Rohel, lektor a tlumočník, Brno

Ing. Petra Rohelová, v domácnosti, Brno

Aleš Kysil, režisér, Praha

Jiří Šesták Ph.D., herec, České Budějovice

Lenka Šestáková, herečka a pedagožka, České Budějovice

Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc., vysokoškolský učitel, filmový teoretik, Praha

Prof. Jaroslav Brabec, režisér, kameraman, vysokoškolský pedagog, Praha

Ivana Plíhalová, herečka, Olomouc

Mgr. Jiří P. Kříž, publicista, divadelní, literární kritik, člen Českého PEN klubu, Praha

Daniel Pešta, vizuální umělec, Praha

František Kostlán, publicista, Praha

PhDr. Monika Rychlíková, scénáristka, režisérka, Brno

Michal Erdinger, evangelický  farář, Třebechovice pod Orebem

Jan Hrušínský, ředitel Divadla Na Jezerce, Praha

Prof. PhDr. Vladimír Just, publicista, vysokoškolský pedagog UK, Praha

Ondřej Havelka, zpěvák, režisér, Praha

Ing. Jan Štern, producent, Praha

Mgr. Hynek Tkadleček, evangelický farář, Horní Dubenky

Prof. Dadja Altenburg Kohl, lékařka, zakladatelka Musea Montanelli, Praha

Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka, signatářka Charty 77, Praha

Jan Hřebejk, režisér, Praha

Ing. Vlasta Chromá, občanská aktivistka, Benešov

Akad. arch. Ivan Adam,architekt, Prášily

Ing. Vladimír Zikmund, synodní kurátor Českobratrské církve evangelické, Brno

Jaroslav Bahník, podnikatel, Sadská

Eva Blažíčková, taneční pedagožka, choreografka, Prášily

Kateřina Žlebková, výtvarnice, Olomouc

Jan Keřkovský, evangelický farář, Jihlava

Mgr. Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava, Praha

Jiří Žlebek, sochař, Olomouc

Jan Urban, vysokoškolský pedagog, signatář Charty 77, Praha

Vlasta Urbanová, ředitelka chráněné dílny, Praha

Iva Šmídová, socioložka, Masarykova univerzita, Brno

Ivo Moravec, OSVČ, České Budějovice

Mgr. Igor Stránský, režisér, Salaš

Ing. Stanislav Hamr, podnikatel, důchodce, Praha

MgA. Vladimír Morávek, divadelní a filmový režisér, Lomnice u Rýmařova

Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Praha

Martin Reiner, nakladatel a spisovatel, Brno

Mgr. Jan Kalvoda, advokát, Praha

RNDr. Dagmar Havlová, CSc., podnikatelka, Praha

Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., vysokoškolský učitel, děkan fakulty, Brno

Josef Kubáník, herec, Uherské Hradiště

doc. Ing. arch. Pavla Melková Ph.D., architektka, vysokoškolská pedagožka, Praha

Tereza Boučková, spisovatelka, signatářka Charty 77, Praha

David Sedláček, evangelický farář, Miroslav

MgA. Zdeněk Janál, dramaturg Divadla JKT, Plzeň

RNDr. Scarlett Vasiluková Rešlová, CSc.,vysokoškolská pedagožka, Praha

Ing. Bohumil Kos, ekonom, Pardubice

Martin Hausenblas, MBA, podnikatel, Ústí nad Labem

Karel Král, šéfredaktor časopisu Svět a divadlo a předseda výboru České asociace divadelních kritiků, Praha

Štěpán Hájek, evangelický farář, Brno –  Husovice

Jitka Vodňanská, psycholožka, Praha

Václav Němec, filosof a vysokoškolský pedagog, Praha

Ljuba Václavová, filmová dokumentaristka, Praha

Ondřej Trojan, filmový režisér a producent, Praha

Zdeněk Svěrák, scenárista a herec, Praha

MgA Yvetta Srbová, ředitelka Divadla v Řeznické, Praha

Ing. Dagmar Divišová, konzultantka, trenérka basketbalu, Strakonice

Ing. Bedřich Koutný, bezpečnostní poradce, signatář Charty 77, Zlín

David Smečka, hudební skladatel, herec, Brno

Michal Stránský, grafický designer, Staré Město

Petr Janyška, nezávislý publicista, bývalý velvyslanec, Praha

Mgr. Eliška Rothová, psychoterapeutka, supervizorka, Praha

Ing. Alexandr Kobranov, podnikatel, Černošice

Bc. Alice Stuchlíková, OSVČ, Brno

PhDr. Josef Herman, CsC., redaktor a teatrolog Praha

Daniel Matějka, farář ČCE, Moraveč

Petr Hruška, básník, Ostrava

doc. Vladimír Merta, Ing.arch., písničkář, Praha

Martin Palouš, vysokoškolský učitel, signatář Charty 77, Praha

Mgr. Ondřej Macek, PhD., vysokoškolský učitel, evangelický farář, Nosislav

doc. Ing. arch. Ivan Wahla, architekt, Brno

Petr Turecký, farář ČCE, Pelhřimov

Josef Patočka, novinář, Brno

prof. MgA. Ivo Krobot, režisér, vysokoškolský pedagog, Brno

Michael Pfann, PhD., farář ČCE, Vrchlabí

doc. Ing.arch. Tomáš Rusín, architekt, Brno

PhDr. Miroslav Balaštík, PhD., šéfredaktor časopisu Host

Mgr. Pavel Jungmann, nakladatel, Zlín

Ing. Jarmila Poláková, producentka, Praha

MgA. Anna Johnson Ryndová, střihačka, Praha

Petr Pivoňka, farář a senior Východomoravského seniorátu ČCE, Zlín

MgA. Jan Cimr, umělecký šéf Divadla Polárka

Markéta Slámová, evangelická farářka, Světlé u Velkého Meziříčí

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD., vysokoškolský učitel, Praha

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, PhD., bioetik, vysokoškolský pedagog, Praha

RNDr. Magda Špetíková, učitelka, Brno

Vlasta Galerová, dramaturgyně a pedagožka, Praha

Doc. MgA.Karel Kříž, režisér, Praha

Jarmila Řezníčková, farářka ČCE, Brno – Heršpice

Martin Věchet, zakladatel a pořadatel Open Air Festivalu Trutnoff Brno On, živnostník, Trutnov

Mgr. Eva Navrátilová, terapeutka, ekoložka, Malá Úpa – Pomezní Boudy

prof. Mgr. Jan Gogola, vysokoškolský učitel, Salaš

Mgr. Jakub Kašpar, výpomocný kazatel ČCE, Vrchlabí

Filip Keller, evangelický farář, Svitavy

Mg. Tomáš Matějovský, farář a senior ČCE, Děčín

PhDr. ing. Jan Vodňanský, básník a vysokoškolský pedagog, signatář Charty 77, Praha

prof. RNDr. Jan Čermák, vysokoškolský pedagog, Brno

Ing. Jitka Čermáková, výzkumná pracovnice, Brno

MgA. Markéta Špetíková, dramaturgyně, Brno

Jiří Hradil, hudebník a hudební skladatel,

Jaroslav Hutka, písničkář, signatář Charty 77, Praha

PhDr. Jana Kalousková, ředitelka knihovny, Letohrad

Mgr. Václav Vacek, farář, Letohrad

MUDr. Jana Kunhelová – Popovská, lékařka, Praha

Martin Vidlák, archivář, Praha

Josef  Gombár, režisér, vysokoškolský učitel, Zlín

Ak. arch. David Vávra, architekt a herec, Praha

Jiřina Šiklová, socioložka, signatářka Charty 77, Praha

Jan Rejžek, kritik, Praha

Mgr. František Hromada, režisér, Martinov u Mariánských Lázní

Mgr. Alena Svatošová, herečka, Cheb

Mgr. Jakub Hromada, Palackého univerzita, Olomouc

Mgr. Klára Hromadová, pedagožka, Cheb

doc. Mga. Michal Zetel, režisér, Brno

Martin Bursík, ekolog, bývalý ministr životního prostředí, Praha

Kateřina Bursíková Jacques, ekoložka, Praha

Jana Červenková, spisovatelka, členka Výboru pro vězněné spisovatele, Praha

Nina Rutová, dramaturgyně a pedagožka, Praha

Mgr. Martina Kadlecová, evangelická farářka, Silůvky

Michal Matzenauer, výtvarník, signatář Charty 77, Praha

Olga Malířová Špátová, režisérka, kameramanka, Praha

Jana Radojčičová, herečka, Praha

Rafaela Radojčičová, produkční, Praha

Petr Koubek, Ph.D., odborný pracovník a projektový manažer, Národní pedagogický institut České republiky, Praha

Petr Rezek, učitel, Praha

Miroslav Vodrážka, hudebník a publicista, Praha

Mgr. Iva Vodrážková, pedagožka, výtvarnice, Praha

Blanka Kulová, střihačka, Praha

Pavel Smrkovský, podnikatel, Liberec

PhDr. Olga Vilímková, vysokoškolská pedagožka, Praha

Ing. Jan Kovařík, farmář, Daskabát

Jiřina Kovaříková, důchodkyně, Daskabát

PhDr. Monika Mac Donagh Pajerová, vysokoškolská pedagožka, Praha

Jarmila Macečková, pedagožka, ředitelka, Praha

Jitka Glauner, zdravotní sestra, Praha

MgA. Alena Derzsiová, režisérka, místopředsedkyně ARAS

Daniel Kvasnička, farář, Litomyšl

Ing. Michal Langoš, důchodce, Hranice

Marta Kellerová, výtvarnice, Zbytov u Jimramova

Jan Keller, evangelický farář, Zbytov u Jimramova

Ján Sedal, herec, Brno

Luboš Beniak, novinář, bývalý člen Rady ČT (2014 – 2020 ), Praha

PhDr. Petr Fleischmann, bývalý člen Rady ČT ( 1992 – 1994), Praha

Jaroslava Vašáková – Fořtová, důchodkyně, Jiřín – Bystřice

Pavel Klinecký, farář ČCE, Třebenice

MUDr. Vladimír Němec, lékař, Praha

Miroslav Lomič, dramaturg, Česká Lípa

Mgr. Pavlína Lomičová, učitelka, Česká Lípa

Kateřina Krejčí, dramaturgyně, Praha

Ing. František Karel Janda, publicista, Ondřejov

Pavel Kosatík, spisovatel, Praha

PhDr. Lenka Jungmanová, PhD., literární vědkyně, Praha

Lída Vlášková, herečka, Pardubice

Marek Zikmund, evangelický farář, Pardubice

Jan Rosák, moderátor, Mníšek pod Brdy

Alena Bláhová, překladatelka, Praha

MgA. Ondřej Vodička, tajemník Divadelní fakulty JAMU

Miroslav Marusjak, železničář, básník, Olomouc

Adam Komers, živnostník, Praha

Daniela Bambasová, herečka, České Budějovice

Mgr. Ota Sládek, herec, publicista, Nepomuk – Rožmitál pod Třemšínem

Kateřina Dušková, režisérka, Liberec

Tomáš Lněnička, herec, Pardubice

Vladimír Salčák, herec, publicista, Uherské Hradiště

Eva Landischová, důchodkyně, Praha

Věra Mlynářová, asistentka, Loděnice u Berouna

Jiří Štrébl, herec, Praha

Mgr. Tomáš Schilla, hudebník, Praha

Janek Vápeník, herec, Hradec Králové

Květa Richterová, lékárnice, Brno

Jiří Richter, lékárník, Brno

Daniela Brodská, farářka ČCE, Dvůr Králové nad Labem

Prof. MUDr. Michal Anděl, Csc, lékař a univerzitní učitel, Praha

Jan Hančil, dramaturg a rektor AMU, Praha

Miroslav Václavek, spisovatel, publicista, Šumperk

Jan Kalenda, podnikatel, Praha

Zuzana Wiener, vysokoškolská pedagožka, Praha

Noemi Zárubová, vysokoškolská pedagožka, Praha

Tomáš Hanák, herec, publicista, Praha

Jan Marvan, technik, Praha

Eva Benešová, židovská aktivistka, Praha

Jan Malíř, kameraman, Praha

Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, historik, Brno

Marie Uhlířová, literární historička, Brno

Prof. PhDr. Pavel Zatloukal, emeritní ředitel Muzea v Olomouci, Olomouc

Ladislav Vrchovský, novinář, spisovatel, Ostrava

MgA Hana Pinkavová, filmová dokumentaristka, Zlín

MUDr. Václav Pecha, lékař, Praha

MgA Zuzana Meisnerová Wismer, zakladatelka a ředitelka Langhans Archiv Praha 

MgA Jakub Sommer, režisér, Praha

Zdeněk Tyc, režisér, Praha

Vojtěch Vašák, student, mluvčí inciativy, Stojím za ČT, Brno

Daniel Kroupa, politik, vysokoškolský pedagog, filozof, signatář Charty 77, Praha

Kristián Hynek, kameraman, vysokoškolský pedagog, Praha

Tomáš Steiner, muzejník, Olbramov

Veronika Jiravová, koordinátorka a aktivistka, Kostelec nad Černými lesy

PhDr. Ivan Rynda, sociální a kulturní ekolog, Karlova univerzita, Praha

Jan Dobrovský, podnikatel, fotograf, Praha

Ksenia Dobrovská, ekonomka, Praha

Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A., Ústav pro českou literaturu AV ČR, Brno

Pavel Liška, herec, Praha.

K tomuto dopisu je přiložena i petice Odvolejte členy Rady ČT a respektujte právní řád!, ke které se můžete připojit svým podpisem. https://www.petice.com/radact?u=6574431&uv=31152973